Ansökningsförfarande

Ansök om stipendium.

Ansökan görs genom att fylla i nedanstående formulär, via mejl till styrelsens sekreterare, victoria.svanberg@nwt.se, eller via brev till:
Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för mediaforskning, Box 28, 651 02 Karlstad.

Inkommen ansökan behandlas normalt vid närmast efterföljande styrelsesammanträde.

Ansökan skall innehålla:
•   Information om sökande
•   Kontaktuppgifter
•   Beskrivning av ändamålet med sökta medel
•   Sökt belopp

Om det finns frågor kring stiftelsen eller kring ansökningsförfarandet v.v. kontakta styrelsens sekreterare via mejl, victoria.svanberg@nwt.se

Ansökan via formulär:

Organisation

Organisationsnummer

Personnummer (ååmmdd-xxxx)

Titel

För- och efternamn

Institution/avdelning

Adress

Postnummer

Ort

Telefon

Din e-post (obligatorisk)

E-post till rektor eller liknande

Titel

Sammanfattning

Beräknat startdatum

Beräknat slutdatum

Ändamål

Period från och med

Period till och med

Belopp

Eventuella medsökanden

Bifoga ev. filer