Information om stiftelsen

Ann-Marie och Gustaf Ander.

Ann-Marie och Gustaf Ander.

Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för mediaforskning grundades 1985 och har till ändamål att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom mediaområdet. Stiftelsen värnar om en fri press och ett fritt meningsutbyte.

Stiftelsen ger anslag till enskilda personer, till forskningsgrupper, institutioner eller liknande. Anslagen till forskning kan avse planering eller genomförande av forsknings- och utvecklingsprojekt. Således ges inte anslag till resor, uppehälle eller tryckning av publikationer.

Stiftelsens angelägenheter förvaltas av en styrelse med fyra ledamöter som normalt sammanträder två gånger per år. Vid dessa styrelsemöten behandlas också inkomna ansökningar. Mötena äger normalt rum i juni och december.