Gustaf Ander – en tidningshistoria

Boken om Gustaf Ander.

Boken om Gustaf Ander.

Gustaf Ander (1912-2000) är en av Sveriges legendariska tidningsägare. Under mer än 60 år utvecklade han familjeföretaget Nya Wermlands-Tidningen i Karlstad, numer NWT Gruppen, till en av landets största och mest lönsamma mediekoncerner med idag sammanlagt 17 tidningar, distributionsbolag samt fastighetsbolag.

Här berättas historien om 170 år av publicistik, ekonomi och teknik i ett personligt hållet porträtt av en verklig entreprenör och hans samtid, insatt i ett politiskt och samhälleligt sammanhang. Som framgångshistoria är det en klassisk berättelse om typograffamiljen som började från golvet och skapade en förmögenhet genom ett sekel av hårt arbete.

Morgontidningen, oavsett om den ges ut i papper eller digitalt, är central för det offentliga samtalet och den lokala nyhetsförmedlingen. Och det privata ägandets betydelse för mångfald och konkurrens på mediemarknaden består.