Ansökningsförfarande

Ansök om stipendium.

Ansökan görs genom att fylla i nedanstående formulär, via mejl till styrelsens sekreterare, maria.gustafsson@nwt.se, eller via brev till:
Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för mediaforskning, Box 28, 651 02 Karlstad.

Inkommen ansökan behandlas normalt vid närmast efterföljande styrelsesammanträde.

Ansökan skall innehålla:
•   Information om sökande
•   Kontaktuppgifter
•   Beskrivning av ändamålet med sökta medel
•   Sökt belopp

Om det finns frågor kring stiftelsen eller kring ansökningsförfarandet v.v. kontakta styrelsens sekreterare via mejl, maria.gustafsson@nwt.se

Ansökan via formulär:

  Organisation

  Organisationsnummer

  Personnummer (ååmmdd-xxxx)

  Titel

  För- och efternamn

  Institution/avdelning

  Adress

  Postnummer

  Ort

  Telefon

  Din e-post (obligatorisk)

  E-post till rektor eller liknande

  Titel

  Sammanfattning

  Beräknat startdatum

  Beräknat slutdatum

  Ändamål

  Period från och med

  Period till och med

  Belopp

  Eventuella medsökanden

  Bifoga ev. filer