Projekt

Exempel på beviljade anslag.

Projekt Level Up vid Högskolan i Skövde

Visionen för projektet Level Up är att utveckla teknik för gamifiering/spelifiering av digitala nyhetsmedia. Samt att studera vilka effekter införandet av spelkomponenter får på konsumtionsmönster och engagemang.

NODE Karlstads Universitet

NODE:s övergripande forskningsfråga är: Vad händer med nyhetsförmedling och opinionsbildning i samhället när dagspressen, en av de historiskt sett viktigaste institutionerna i dessa två avseenden, mer och mer utmanas av andra institutioner, kommunikationsformer och samhälleliga fenomen?

Om NODE: https://www.kau.se/media/node

Nyhetsbilden i förändring Mittuniversitetet

Syftet med projektet är att studera bildjournalistikens utveckling och betydelse i samhället utifrån tre aspekter: hur nyhetsbilderna utvecklats, hur processen för bildurval och arbetet på redaktionen med fokus på normer och rutiner ser ut, samt hur publikerna uppfattar och tolkar bilder. Studiens fokus är analoga och digitala bilder som publicerats i traditionella tidningshus mellan åren 1995 och 2013, samt bilder som premierats i tävlingen Årets bild under samma tidsperiod.